Mere Frihed

Du er selv den bedste til at bestemme over dit liv

Lavere skatter

Er velfærd for danskerne

Økonomisk vækst

Vækst skaber flere jobs og et rigere samfund til gavn for alle

Mindre bureaukrati

Mennesket er vigtigere end systemet. Mere tid til borgerne

Indvandring

Udlændinge der modarbejder demokrati og menneskerettigheder er ikke velkomne i Danmark