Til Folketingsvalget opstiller der 8 kandidater. Du kan læse deres partiprogram på nedenstående link

Københavns Omegns Storkreds – Liberal Alliance

Fra Gladsaxe opstiller:

Søren Schmidt-Andersen fra Liberal Alliance Ungdom

Folketingskandidat Søren Schmidt-Andersen | Liberal Alliance – Læs Her!

David Ibsen, Formand for lokalforeningen i Gladsaxe

Folketingskandidat David Ibsen | Liberal Alliance – Læs Mere Her!

Jørgen Juhl, er udpeget af Gladsaxe Byråd som suppleant til Hegnssynet og Nybrogård Kollegiets bestyrelse fra 2022 – 2025

Folketingskandidat Jørgen Juhl | Liberal Alliance – Læs Her!