MÆRKESAGER

Mere frihed

Du er selv den bedste til at bestemme over dit liv

Økonomisk vækst

Vækst skaber arbejdspladser og et rigere samfund til gavn for alle

Mindre bureaukrati

Mennesket er vigtigere end systemet. mere tid til borgerne

Klimaplan

Du kan læse mere om vores klimaplan her

Til kamp for et Danmark i udvikling 

Velkommen til kampen for et Danmark i udvikling. Du kan nu være med til at sætte dagsordenen ved at melde dig ind i Liberal Alliance og komme med dit bud på hvordan vi får Danmark i en mere liberal retning til gavn for alle.

Du kan melde dig ind her

Nyhedsbreve og indlæg

Er kaninbure kernevelfærd?

Gladsaxe kommune budgetterer med 600.000 kr. til ”opgradering af kaninbure”, 675.000 til ”understøttelse af erhvervslivet” og 400.000 kr. årligt til kunst ved Letbanen efter ”armslængdeprincippet”, dvs. på armslængde af borgerne, men efter regler, som politikerne Læs mere…

El-løbehjul og el-cykler i Gladsaxe

De almægtige kommunalpolitikere i Københavns Borgerrepræsentation har i dyre domme indkøbt bycykler for millioner af skattekroner – og forsøger nu med held at fortrænge private udbydere af et fleksibelt urbant transportmiddel, altså el-løbehjul. Det må Læs mere…

Liberal Alliance Gladsaxe

I Liberal Alliance arbejder vi for at dine skattepenge bliver forvaltet bedst muligt. Hvorfor betale skat, før man kan forsørge sig selv? Sådan bør det naturligvis heller ikke være. Derfor foreslår Liberal Alliance, at ingen Læs mere…